Video’s

 Christmas Play 2018 “Christmas Hope”

 Christmas Play 2017 “What Can I Give Him?”

 Christmas Play 2016 “The Greatest Christmas Gift”

 Christmas Play 2015 “A Christmas to remember”

 

 

Freedom Baptist Church Christmas Play 2014 “Tom Remembers Christmas”

Freedom Baptist Church Christmas Play 2013